Het CLB

Ouders

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Wij informeren, helpen, begeleiden.

Wij doen dit op vraag van de leerling, de ouder(s) of de school.

Wij werken onafhankelijk van de school.

Wij hebben beroepsgeheim.

Wij werken altijd gratis.

Wat doen we?

Het CLB werkt rond 4 grote thema’s of domeinen

Samen werken aan een gezonde levensstijl

Aandacht voor het welzijn van je kind, van kop tot teen, vandaag en morgen.
 
 • Opvolgen van groei en ontwikkeling
 • Gratis medische onderzoeken (klik op ‘medische onderzoeken’ om meer te lezen)
 • Gratis inentingen
 • Advies bij besmettelijke ziekten

Je kan het CLB ook contacteren bij vragen over gezondheid. Bijvoorbeeld:

 • Je kind kan het bord niet goed lezen.
 • Je maakt je zorgen over het gewicht van je kind.
 • Je kind heeft vragen over seksualiteit.
 • Je kind eet niet goed.
 • Je kind slaapt niet goed.
 • ...

Als kiezen moeilijk wordt.

Het CLB kan helpen om de juiste studierichting of een studieaanbod op maat te vinden.
 • Je kind weet niet goed welke richting te volgen.
 • Je weet niet goed wat de verschillende mogelijkheden zijn op school.
 • Je hebt een vraag over leren en werken.
 • Je hebt vragen over leerplicht.
 • Je kind spijbelt.
 • Je kind wordt tijdelijk of definitief uitgesloten op school.

Wanneer je kind onvoldoende naar school komt, wordt het CLB ingeschakeld. Deze begeleiding is verplicht.

Ook bij een tijdelijke of definitieve uitsluiting op school (= tuchtmaatregelen), is begeleiding door het CLB verplicht.

Het loopt op school niet zo vlot.

Het leren gaat moeilijk of net te gemakkelijk.
 
 • Je kind heeft moeite met rekenen of lezen.
 • Je kind gaat niet graag naar school.
 • Je kind kan zich moeilijk concentreren.
 • Het leren gaat te vlot en je kind verveelt zich op school.

Je kind voelt zich niet goed in zijn vel.

Het CLB biedt ondersteuning bij je vragen over opvoeding, aanpak of zorgen over je kind.
 
 • Je kind voelt zich niet goed in zijn vel.
 • Je maakt je zorgen over je kind.
 • Je kind heeft het lastig met de scheiding van zijn ouders.
 • Je kind heeft faalangst.
 • Je kind pest of wordt gepest.
 • Je kind heeft iemand verloren en heeft het daar moeilijk mee.

CLB-medewerkers

Wie werkt er op een CLB?

Het CLB werkt multidisciplinair, wat betekent dat verschillende professionals met elkaar samenwerken.
Op het CLB werken:

 • Artsen
  Een CLB-arts staat in voor een regelmatige medische controle en specifieke vaccinaties van kinderen en het opvolgen van hun evolutie. Het is belangrijk tijdig beginnende aandoeningen of ziekten op te sporen of - nog beter - te voorkomen.
  De CLB-arts geeft advies aan leerkrachten, ouders en kinderen in verband met gezondheidsproblemen.

 • Verpleegkundigen (PMW)
  In het CLB zijn ook paramedisch werkers (of kortweg PMW's) aan de slag. Zij gaan na wat kinderen en jongeren nodig hebben om hun groei- en ontwikkelingspotentieel optimaal tot ontplooiing te laten komen. Gezondheid, groei en ontwikkeling en welbevinden zijn daarbij belangrijke aspecten. Preventie is een belangrijk onderdeel van de opdracht.

 • Psychologen/pedagogen/agogen en psychologische assistenten (PPC/PPW)
  Vanuit hun expertise kijken PPC/PPW naar wat kinderen en jongeren nodig hebben om maximaal te kunnen participeren en slagen in het onderwijs. Hiervoor kijkt de PPC/PPW naar het kind en jongere in relatie tot de leeromgeving.

 • Maatschappelijk werkers (MW)
  Een MW kijkt naar wat kinderen en jongeren nodig hebben om maximaal te kunnen participeren en slagen in het onderwijs en de maatschappij. De relatie tot de sociale omgeving en de thuissituatie is voor de MW een belangrijk gegeven.

Zij worden ondersteund door:

 • Een directeur
 • Secretariaatspersoneel
 • Onderhoudspersoneel
 • Coördinatoren
 • Overige medewerkers