Het medisch onderzoek

Ouders

Medisch onderzoek

Preventief kijken naar de gezondheid van kinderen

Komt je kind dit schooljaar op medisch onderzoek naar het CLB?
Op deze pagina vind je meer informatie over het medisch onderzoek en wat dat precies inhoudt.

Elk kind dat schoolloopt in een nederlandstalige school in Vlaanderen of Brussel, moet op regelmatige tijdstippen naar het CLB voor een medisch onderzoek:

 • In de 1e en 2de kleuterklas
 • In het 1e, 3de en 5de leerjaar van het lager onderwijs
 • In het 1e en 3de jaar van het secundair onderwijs

Deze tijdstippen wijken af voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs. Deze leerlingen komen op onderzoek in het kalenderjaar waarin zij 4, 5, 7, 9, 11, 13 en 15 jaar oud worden.

De inhoud van het medisch onderzoek is afhankelijk van de leeftijd van je kind.
Selecteer hieronder het medisch onderzoek waarover je meer informatie wenst:

1e kleuterklas

Medisch onderzoek

 • Het onderzoek gaat door op school of op het CLB
 • We kijken het gewicht en de lengte van je kind na
 • We kijken de ogen na, indien nodig kijken we ook het gehoor na
 • We kijken na of je kind alle vaccinaties op tijd heeft gekregen
 • Je kind krijgt achteraf een brief mee met de resultaten van het medisch onderzoek.
  Het is mogelijk dat het CLB hierin adviseert om je kind verder te laten onderzoeken door een andere arts of specialist.
 • Soms kan het gebeuren dat het CLB je kind nog eens wil zien voor een bijkomend onderzoek

Vaccinaties

 • Alle vaccinaties van het CLB zijn gratis
 • Als je kind een vaccinatie heeft gemist (bv wegens ziekte) dan zal je kind op een later moment de kans krijgen voor een gratis inhaalvaccinatie
 • Wij geven alleen vaccinaties met akkoord van de ouder(s)

Digitaal leerlingendossier

 • De resultaten van het onderzoek en de vaccinatiestatus worden bijgehouden in het digitaal leerlingendossier van je kind.
2e kleuterklas

Medisch onderzoek

 • Het onderzoek gaat door op het CLB
 • We kijken het gewicht en de lengte van je kind na
 • We kijken de ogen na, indien nodig kijken we ook het gehoor na
 • We kijken na of je kind alle vaccinaties op tijd heeft gekregen
 • We luisteren hoe de taal en spraak van je kind zich ontwikkelt
 • We kijken hoe je kind beweegt en groeit
 • We kijken naar de mond en tanden
 • De dokter kijkt even naar de geslachtsdelen om na te gaan of deze zich op de juiste manier ontwikkelen
 • Je kind krijgt achteraf een brief mee met de resultaten van het medisch onderzoek.
  Het is mogelijk dat het CLB hierin adviseert om je kind verder te laten onderzoeken door een andere arts of specialist.
 • Soms kan het gebeuren dat het CLB je kind nog eens wil zien voor een bijkomend onderzoek

Vaccinaties

 • Alle vaccinaties van het CLB zijn gratis
 • Als je kind een vaccinatie heeft gemist (bv wegens ziekte) dan zal je kind op een later moment de kans krijgen voor een gratis inhaalvaccinatie
 • Wij geven alleen vaccinaties met akkoord van de ouder(s)

Digitaal leerlingendossier

 • De resultaten van het onderzoek en de vaccinatiestatus worden bijgehouden in het digitaal leerlingendossier van je kind.
1e leerjaar lager onderwijs

Medisch onderzoek

 • Het onderzoek gaat door op school of op het CLB
 • We kijken het gewicht en de lengte van je kind na
 • We kijken de ogen en het gehoor na
 • We kijken of je kind alle kleuren kan zien
 • We spreken met je kind over tanden poetsen en mondverzorging
 • Je kind krijgt 1 vaccinatie tegen besmettelijke ziektes (deze noemen polio, difterie, tetanus en kinkhoest)
 • Je kind krijgt achteraf een brief mee met de resultaten van het medisch onderzoek.
  Het is mogelijk dat het CLB hierin adviseert om je kind verder te laten onderzoeken door een andere arts of specialist.
 • Soms kan het gebeuren dat het CLB je kind nog eens wil zien voor een bijkomend onderzoek

Vaccinaties

 • Alle vaccinaties van het CLB zijn gratis
 • Als je kind een vaccinatie heeft gemist (bv wegens ziekte) dan zal je kind op een later moment de kans krijgen voor een gratis inhaalvaccinatie
 • Wij geven alleen vaccinaties met akkoord van de ouder(s)

Digitaal leerlingendossier

 • De resultaten van het onderzoek en de vaccinatiestatus worden bijgehouden in het digitaal leerlingendossier van je kind.
3de leerjaar lager onderwijs

Medisch onderzoek

 • Het onderzoek gaat door op school of op het CLB
 • We kijken het gewicht en de lengte van je kind na
 • We kijken de ogen na
 • Je kind krijgt achteraf een brief mee met de resultaten van het medisch onderzoek.
  Het is mogelijk dat het CLB hierin adviseert om je kind verder te laten onderzoeken door een andere arts of specialist.
 • Soms kan het gebeuren dat het CLB je kind nog eens wil zien voor een bijkomend onderzoek

Digitaal leerlingendossier

 • De resultaten van het onderzoek en de vaccinatiestatus worden bijgehouden in het digitaal leerlingendossier van je kind.
5de leerjaar lager onderwijs

Medisch onderzoek

 • Het onderzoek gaat door in het CLB
 • Je kind vult een vragenlijst in over eet- en leefgewoonten
 • We kijken het gewicht en de lengte van je kind na
 • We kijken de ogen na
 • We kijken het gehoor na. Zo gaan we na of de oren beschadigd zijn door lawaai, bijvoorbeeld door naar te luide muziek te luisteren met oortjes
 • We kijken hoe het lichaam zich ontwikkelt
 • We kijken of de rug op de juiste manier groeit
 • We spreken met jou over tanden poetsen en mondverzorging
 • De dokter kijkt even naar de geslachtsdelen om na te gaan of deze zich op de juiste manier ontwikkelen
 • Je kind krijgt 1 vaccinatie tegen besmettelijke ziektes (deze ziektes noemen mazelen, bof, rode hond)
 • Je kind krijgt achteraf een brief mee met de resultaten van het medisch onderzoek.
  Het is mogelijk dat het CLB hierin adviseert om je kind verder te laten onderzoeken door een andere arts of specialist.
 • Soms kan het gebeuren dat het CLB je kind nog eens wil zien voor een bijkomend onderzoek

Vaccinaties

 • Alle vaccinaties van het CLB zijn gratis
 • Als je kind een vaccinatie heeft gemist (bv wegens ziekte) dan zal je kind op een later moment de kans krijgen voor een gratis inhaalvaccinatie
 • Wij geven alleen vaccinaties met akkoord van de ouder(s)

Digitaal leerlingendossier

 • De resultaten van het onderzoek en de vaccinatiestatus worden bijgehouden in het digitaal leerlingendossier van je kind.
1e jaar secundair onderwijs

Medisch onderzoek

 • Het onderzoek gaat door op het CLB in een afgesloten circuit
 • Je kind mag tijdens het onderzoek het ondergoed aanhouden
 • We gaan het gewicht en de lengte van je kind na
 • We kijken het gehoor na
 • We onderzoeken of de mond en het gebit in orde zijn
 • We gaan na of het lichaam zich op de juiste manier ontwikkelt
 • We onderzoeken of de rug op de juiste manier groeit
 • Je kind krijgt 2 vaccinaties (voor Hepatitis B)
 • Je kind krijgt achteraf een brief mee met de resultaten van het medisch onderzoek.
  Het is mogelijk dat het CLB hierin adviseert om je kind verder te laten onderzoeken door een andere arts of specialist.
 • Soms kan het gebeuren dat het CLB je kind nog eens wil zien voor een bijkomend onderzoek

Meisjes krijgen 2 extra vaccinaties voor Baarmoederhalskanker of HPV.

Omdat je kind volop aan het groeien is, gaan wij ook na of de ontwikkeling tijdens de puberteit normaal verloopt. De dokter zal je kind vragen om het ondergoed even te verwijderen.

 • Bij meisjes kijkt de arts de groei van het schaamhaar na en controleert de borstontwikkeling. De arts vraagt of je dochter reeds haar maandstonden heeft gekregen.
 • Bij jongens kijkt de arts de groei van het schaamhaar na en meet de grootte van de teelballen.

Vaccinaties

 • Alle vaccinaties van het CLB zijn gratis
 • Als je kind een vaccinatie heeft gemist (bv wegens ziekte) dan zal je kind op een later moment de kans krijgen voor een gratis inhaalvaccinatie
 • Wij geven alleen vaccinaties met akkoord van de ouder(s)

Digitaal leerlingendossier

 • De resultaten van het onderzoek en de vaccinatiestatus worden bijgehouden in het digitaal leerlingendossier van je kind.
3de jaar secundair onderwijs

Medisch onderzoek

 • Het onderzoek gaat door op het CLB in een gesloten circuit
 • Je kind mag tijdens het onderzoek het ondergoed aanhouden
 • We gaan het gewicht en de lengte van je kind na
 • We gaan na of je kind goed ziet
 • We gaan na of je kind goed hoort. Zo kijken we of de oren beschadigd zijn door lawaai, bijvoorbeeld door naar te luide muziek te luisteren met oortjes
 • We onderzoeken of de mond en het gebit in orde zijn
 • We gaan na of het lichaam zich op de juiste manier ontwikkelt
 • We onderzoeken of de rug op de juiste manier groeit
 • De dokter stelt een aantal vragen over de eet-, leef- en sportgewoonten van je kind
 • Je kind krijgt 1 vaccinatie (DTpa: difterie, tetanus en kinkhoest)
 • Je kind krijgt achteraf een brief mee met de resultaten van het medisch onderzoek.
  Het is mogelijk dat het CLB hierin adviseert om je kind verder te laten onderzoeken door een andere arts of specialist.
 • Soms kan het gebeuren dat het CLB je kind nog eens wil zien voor een bijkomend onderzoek

Omdat je kind volop aan het groeien is, gaan wij ook na of de ontwikkeling tijdens de puberteit normaal verloopt. De dokter zal je kind vragen om het ondergoed even te verwijderen.

 • Bij meisjes kijkt de arts de groei van het schaamhaar na en controleert de borstontwikkeling. De arts vraagt of je dochter reeds haar maandstonden heeft gekregen.
 • Bij jongens kijkt de arts de groei van het schaamhaar na en meet de grootte van de teelballen.

Vaccinaties

 • Alle vaccinaties van het CLB zijn gratis
 • Als je kind een vaccinatie heeft gemist (bv wegens ziekte) dan zal je kind op een later moment de kans krijgen voor een gratis inhaalvaccinatie
 • Wij geven alleen vaccinaties met akkoord van de ouder(s)

Digitaal leerlingendossier

 • De resultaten van het onderzoek en de vaccinatiestatus worden bijgehouden in het digitaal leerlingendossier van je kind.

Je kind krijgt achteraf een brief mee met de resultaten van het medisch onderzoek.
Het is mogelijk dat het CLB hierin adviseert om je kind verder te laten onderzoeken door een andere arts of specialist. Soms kan het gebeuren dat het CLB je kind nog eens wil zien voor een bijkomend onderzoek. De resultaten van het onderzoek en de vaccinatiestatus worden bijgehouden in het digitaal leerlingendossier van je kind.

Je kind krijgt achteraf een brief mee met de resultaten van het medisch onderzoek.
Het is mogelijk dat het CLB hierin adviseert om je kind verder te laten onderzoeken door een andere arts of specialist. Soms kan het gebeuren dat het CLB je kind nog eens wil zien voor een bijkomend onderzoek. De resultaten van het onderzoek en de vaccinatiestatus worden bijgehouden in het digitaal leerlingendossier van je kind.

Je kind krijgt achteraf een brief mee met de resultaten van het medisch onderzoek.
Het is mogelijk dat het CLB hierin adviseert om je kind verder te laten onderzoeken door een andere arts of specialist. Soms kan het gebeuren dat het CLB je kind nog eens wil zien voor een bijkomend onderzoek. De resultaten van het onderzoek en de vaccinatiestatus worden bijgehouden in het digitaal leerlingendossier van je kind.

Moet mijn kind naar het medisch onderzoek

Ja, het medisch onderzoek is verplicht.

 • Je kan het onderzoek ook laten uitvoeren door een andere CLB-arts (van hetzelfde centrum of een ander centrum)

 • Je kan het onderzoek ook laten uitvoeren door een andere arts. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Dit onderzoek is ook niet gratis.
  De arts moet de resultaten van het onderzoek binnen de 15 dagen doorgeven aan de CLB-arts. Meer informatie? Neem hiervoor contact op met het CLB.

 • Je moet het CLB altijd op de hoogte brengen van je verzet.