Informatie voor huisartsen

Professionals

U bent huisarts?

Samenwerken met een integrale aanpak

Stel je als arts problemen vast bij een leerling die een patiënt van je is? Neem dan contact op met de CLB-arts.
Door elkaar te informeren kunnen we samenwerken aan een standvastige situatie voor de leerling. De problemen kunnen gaan over chronische ziektes, een vermoeden van het proberen wettigen van spijbelgedrag via een doktersattest, opties voor huisonderwijs …

Je vindt de CLB-arts van je patiënt via deze databank door de school waar je patiënt schoolloopt, in te voeren.

Hoe gebruiken?
  • Voer het wachtwoord in dat je als Vlaamse arts kreeg van het Departement Onderwijs en Vorming. Heb je geen wachtwoord ontvangen? Mail dan naar spijbelen@vlaanderen.be
  • Voer de postcode van de gemeente in van de school van je patiënt.
  • Klik in de lijst op de school van je patiënt.
  • De contactgegevens van het CLB, verbonden aan die school, verschijnen.
  • Klik verder voor de naam en contactgegevens van de CLB-arts.
Wat kan u doen bij spijbelen?

Meer weten over de rol die de huisarts kan spelen bij spijbelen? Wat met het dixit-attest?
Lees de brochure Als arts kan je scholen helpen om spijbelen te detecteren en aan te pakken.