Externe links

Overzicht

Algemeen

http://www.gemeenschapsonderwijs.be - Het Gemeenschapsonderwijs
http://http://www.mandelenleie.be - Onze scholengroep (Scholengroep 26 Mandel en Leie)
http://www.go-clb.be - De CLB's van het Gemeenschapsonderwijs
http://www.g-o.be/poc - De Pedagogische diensten van het Gemeenschapsonderwijs met o.a. het POC (Permanente Ondersteuningscel van de CLB's van het Gemeenschapsonderwijs)
http://www.syntra.be - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming die o.a. in staat voor de leertijd
http://www.ovsg.be - De overkoepelende organisatie van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs
http://www.pov.be - De overkoepelende organisatie van het provinciaal onderwijs
http://users.skynet.be/fopem - De federatie van onafhankelijke, pluralistische, emancipatorische methodescholen
http://ond.vsko.be - Vlaams secretariaat voor het katholiek onderwijs
http://www.enseignement.be - Het Franstalige onderwijs in België
http://www.ond.vlaanderen.be - Het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/ - Wetgeving i.v.m. onderwijs in Vlaanderen
http://www.klasse.be - Tijdschrift van het Departement Onderwijs over onderwijs
http://www.vlor.be - De Vlaamse Onderwijsraad, een onafhankelijk advies- en overlegorgaan
http://www.infopuntopvoeding.be - Week van de opvoeding. Klik hier voor flyer

Loopbaanbegeleiding

www.onderwijskiezer.be - informatie over het hele onderwijslandschap

http://www.hbowest.be - informatie Hoger Beroepsonderwijs in West-Vlaanderen

http://www.ond.vlaanderen.be/sidin - studie-informatiedagen

http://www.ond.vlaanderen.be/sidin/links/brochure/wat.htm - Brochure: 'Wat na het secundair onderwijs?'

http://www.destapgent.be/default.asp - STudieAdviesPunt Gent, info rond onderwijs en onderwijsaanbod
http://www.hogeronderwijsregister.be - Informatie over het Vlaamse hoger onderwijs
http://www.ua.ac.be - Universiteit Antwerpen
http://www.vub.ac.be - Vrije Universiteit Brussel
http://www.kubrussel.ac.be - Katholieke Universiteit Brussel
http://www.ugent.be - Universiteit Gent
http://www.uhasselt.be - Universiteit Hasselt
http://www.kuleuven-kortrijk.be - Katholieke Universiteit Leuven - Campus Kortrijk
http://www.kuleuven.be - Katholieke Universiteit Leuven
http://www.tul.edu - Transnationale universiteit Limburg
http://www.tweedekansonderwijs.be - Tweedekansonderwijs
http://www.vdab.be - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
http://www.werkwinkel.be  - Informatie i.v.m. werk

 

Preventieve gezondheidszorg

http://www.zorg-en-gezondheid.be/luizen.aspx - Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid met info i.v.m. luizen
http://www.eetstoornis.be - Informatie rond eetstoornissen
http://www.vad.be - Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, info voor professionelen
http://www.druglijn.be - Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, info voor het publiek
http://www.sensoa.be/index.php - Sensoa, het Vlaamse service- en expertisecentrum voor seksuele gezondheid en HIV (AIDS)
http://www.vig.be - Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
http://www.vlafo.be - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 

Leren en studeren

http://www.letop.be - Let OP!, een website over leerstoornisen
http://www.sprankel.be - Vereniging van ouders van normaal begaafde kinderen met leerstoornissen
http://www.bekina.org - Vereniging voor ouders en opvoeders van hoogbegaafde kinderen en adolescenten
http://www.dyspraxis.be - Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsdyspraxie (DCD)
http://www.nld.be - Informatie over NLD (Niet-Verbale Leerstoornis)
http://www.dyscalculie.org - Informatie over dyscalculie
 

Psychisch en sociaal functioneren

http://www.hulporganisaties.be - Portaalsite voor allerlei hulporganisaties
http://www.jongereninformatie.be - Allerhande informatie voor jongeren op een site van In Petto
http://www.kinderrechtencommissariaat.be -  Informatie rond kinder- en jongerenrechten
http://www.tele-onthaal.be - Tele-onthaal, algemene telefonische opvang bij problemen
http://www.kjt.org - Kinder-en jongeren telefoon
http://www.jeugdhulp.vlaanderen.be - Integrale Jeugdhulp
http://www.desocialekaart.be - De sociale kaart van de Vlaamse Gemeenschap
http://www.guidesocial.be - De sociale kaart van de Franstalige Gemeenschap
http://www.zitstil.be - Centrum ZitSTil, over ADHD
http://www.autismevlaanderen.be - Vlaamse Vereniging Autisme
http://www.pesten.net - Informatie rond pesten
http://www.vormen.org - Educatieve site i.v.m. kinderrechten