Onze werking

Wat doen we?

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, school en zorgcoördinatoren beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden :

 • Het leren en studeren
 • de schoolloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling

Waarvoor kan je bij ons terecht ?

Je maakt je zorgen over:

 • An spreekt slecht, misschien hoort ze slecht.
 • Liese wordt gepest op school.
 • Thomas maakt onvoldoende vorderingen op school.
 • Jasper heeft schrik om naar school te gaan.
 • Lotte is vaak zo moe of erg gespannen en zenuwachtig.
 • Evie plast nog in bed.
 • Waarom heeft Stijn weinig vriendjes ?
 • Fleur heeft bepaalde medische problemen en je denkt dat die het schools presteren beïnvloeden.
 • Bart spijbelt.

Je wil graag meer informatie over :

 • Welke richting kiezen na het zesde leerjaar ?
 • Inentingen, ontwikkelingsproblemen, het buitengewoon onderwijs, hulpverleningsdiensten in de streek, ...
 • Voorlichting geven i.v.m. seksuele vorming, tandhygiëne, gezonde voeding, ...

In elk van deze gevallen staat de leerling centraal en kan je op de hulp van het CLB rekenen.

We werken daarbij :

 • Vraaggestuurd : een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen; daarnaast kan een CLB ook voorstellen tot begeleiding aan scholen doen.
 • Deskundig : verschillende vakmensen werken aan een oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline. Een team bestaat uit een arts, een psychopedagogisch consulent of -werker, een maatschappelijk werker en een verpleegkundige.
 • Discreet : de geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd. Dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen.

Weigeren : leerlingen, ouders en school zijn verplicht mee te werken aan de medische onderzoeken en aan de begeleiding in verband met de leerplicht. Voor andere tussenkomsten wordt steeds toestemming gevraagd.

Inzagerecht : het leerlingdossier kan door de ouders en/of de leerling worden geraadpleegd.
Dit gebeurt via een gesprek met het CLB-team.

Dossier doorgeven : bij een schoolverandering wordt het dossier overgedragen naar het CLB dat de nieuwe school begeleidt. Ouders (leerling<12 jaar) en/of de leerling (>12 jaar) kunnen zich daar tegen verzetten, behalve voor gegevens rond de verplichte begeleiding.

Dossier bewaren : deleerlingendossiers worden door het centrum bewaard tot ten minste tien jaar na het laatst uitgevoerde consult (of vaccinatie).Daarna wordt het dossier vernietigd; maar niet vroeger dan dat de betrokkene 25 jaar wordt.Bij leerlingen die hun studieloopbaan eindigden in het buitengewoon onderwijs wordt dit 30 jaar.

De dienstverlening is gratis.

Klachtenprocedure : klachten over de CLB-werking kunnen steeds schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de CLB-directie, die hierop binnen de 5 werkdagen reageert.

Besmettelijke ziektes : bij leerlingen moeten door de ouders gemeld worden aan de CLB-arts. Het CLB zet dan de nodige stappen om verdere verspreiding te voorkomen of te beperken.